Configure CNC Android module

Ik ben net (17-09) begonnen met mijn Snapmaker 2.0 en heb een probleem met de CNC instellingen.
In de video gaat het instellen van de frees hoogte nog goed maar daarna mis ik de Boundary knop. De schermweergave op de Android module ziet er anders uit dan de video. Ik ben helemaal nieuw in CNC dus ik weet nu niet hoe ik verder moet.
Is er ergens een aangepaste versie van de uitleg te vinden?

With Google translate
I just started (09/17) with my Snapmaker 2.0 and have a problem with the CNC settings.
In the video, setting the router height still works fine, but after that I miss the Boundary button. The screen display on the Android module looks different from the video. I am completely new to CNC so I don’t know how to proceed now.
Is there a modified version of the explanation somewhere?

Can you make a photo?

Dank je wel voor de reactie. Het probleem is opgelost, ik had de video met instructies niet goed bekeken.

1 Like